HUR FUNGERAR EN KIROPRAKTISK BEHANDLING HOS FRANCIS

ANAMNES OCH UNDERSÖKNING

Undersökning och bakgrundsgenomgång är nödvändig för att ta reda på om behandlingen passar dig.

Om det finns några tveksamheter så vägleder jag dig vidare för att hitta rätt.


Det viktigaste för mig är att du får den vård du behöver. 

undersöking_photo.JPG

REKOMMENDATIONER OCH BEHANDLINGSPLAN

Efter bakgrundsgenomgången utfärdar vi en personlig behandlingsplan för dig.


Behandlingsplanen inkluderar antalet behandlingar, rehabiliteringsövningar och ett intyg till läkare vid behov.

Den vanligaste tidsramen för en behandlingsplan är tre till fem veckor.


Det varierar dock mycket beroende på vad du har för besvär. Det viktigaste för mig är att vi uppnår syftet med din behandling så effektivt som möjligt. 

Working Coffee

BEHANDLING

Vi inleder behandling under första besöket om det indikerar för det. 

Behandlingen skräddarsys efter dina behov. 

En vanlig behandling innehåller Kiropraktiska justeringar, mjukdelsbehandling och medicinsk akupunktur.

Det är viktigt för mig att du känner dig bekväm och trygg. Vi går alltid igenom behandlingsmetoden innan vi utför den.

undersökning.JPG

REHABILITERINGSÖVNINGAR

Varje patient får en personlig vägledning och rehabiliteringsövningar efter dina behov och mål.

undersökning_photo.JPG

VÄRDERING

Efter den rekommenderade behandlingsplanen är utförd har vi en uppföljning.

Om vi inte har uppnått behandlingens syfte så vägleder jag dig vidare. 

Checklist